Multiloggery
Co je Multilogger?
Multilogger je přístroj kombinující hlavní výhody ručních bateriových zařízení s vícekanálovými měřícími ústřednami a možností sledovat online naměřené hodnoty nebo naopak pracovat s historickými daty. Přístroj je určen pro měření a záznam fyzikálních a elektrických veličin.

Vyhodnocení až 16 veličin
Ze čtyř připojených sond/snímačů lze vyhodnocovat až 16 veličin. Jedná se o součet počtu měřených a vypočtených veličin. Např. rosný bod, absolutní vlhkost, specifická entalpie, mezikanálové přepočty (rozdíl ze dvou připojených teplotních sond).

Alarmové možnosti
Signalizace alarmů může být akustická (vestavěným měničem), optická (3x LED dioda), alarmovým výstupem nebo odesláním varovného e-mailu přes ethernet.

Propojení/komunikace
Součástí přístroje je vždy USB konektor a Ethernetové rozhraní. V kombinaci s wi-fi routerem TP-LINK není problém vytvořit wi-fi komunikaci, více info zde. Ethernetové rozhraní umožňuje odeslat email při vzniku/zániku alarmového stavu. WWW rozhraní pro zobrazení aktuálně měřených hodnot a základního nastavení bez nutnosti instalovat software. Komunikace s COMET Database, software který disponuje mnoha pokročilými nástroji pro analýzu dat.

Napájení přístroje
Napájení přístroje je realizováno ze síťového adaptéru, přičemž provoz přístroje je zálohován výměnnými dobíjecími akumulátory s možností dobíjení přímo v přístroji. Akumulátory jsou vždy součástí přístroje.

4 variabilní vstupy
Všechny modely mají vždy 4 vstupy (vstupní konektory jsou situovány z horní strany přístroje) pro externí sondy nebo signály, v některých případech (modelech) doplněné o interní snímače atmosférického tlaku nebo koncentrace CO2.

Domů :: Kontakt :: Aktuality :: Prodej na SLOVENSKO :: O firmě MARCOMPLET :: Nákupní řád :: Ochrana osobních údajů
 Provozováno na systému SHOP4U