SCHISCHEK - Ex

Firma SCHISCHEK dodává elektrické, explozi odolné produkty pro vytápění a klimatizaci a i pro průmyslové a "offshore" aplikace. SCHISCHEK je důležitým partnerem projektantů a firem zabývajících se problematikou instalace elektrických výrobků do výbušného prostředí. Všechny dodávané komponenty jsou vždy vyráběny podle nejmodernějších technologií a podléhají přísné kontrole.
 
Vytápění, větrání a klimatizace:
Produkty SCHSCHEK jsou plně kompatibilní s většinou řídících a kontrolních systémů. Spojení s tradičními řídícími systémy zaručuje vysokou kvalitu v oblastech s nebezpečím výbuchu. Jedná se např. o výbušný prach v chemických laboratořích, místnostech s napájecími zdroji, nemocnicích, lakovnách atd.

Úpravny vody:
Výrobky SCHISCHEK lze aplikovat v čistírnách odpadních vod, v elektrárnách, kompresorových stanicích atp.

Průmysl:
Výrobky SCHISCHEK najdou uplatnění v chemickém průmyslu, při regulaci teploty v lakovnách nebo regulaci průtoku vzduchu ve farmaceutických továrnách nebo všude tam kde je třeba dbát na ochranu proti výbuchu. Např. v prostředí sušáren, mlýnů a sil s výskytem prachu.
 Provozováno na systému SHOP4U