Kapilárový termostat ALCO TS1 - COP 6M / Protimrazová ochrana

Model: AL-TS1-COP 6M
Manufactured by: ALCO controls
PHE:0,60 Kč
Price was:2226 Kč
Special price:1670 Kč incl. VAT
1380 Kč excl. VAT
Save: 25% off
  Add to Cart:

not rated yet Averige rating 0 from 5 stars

Show/write reviews


Kapilárový termostat ALCO TS1 - COP 6M / Protimrazová ochrana
Rozsah +4,5 … +20°C, pevná spínací diference 2,5°C, nejnižší nastavení +2°C, výrobní nastavení 4,5°C / 2°C, délka kapiláry 6m. Přístroj zachycuje pomocí čidla složeného z membrány a kapilární trubičky nejnižší teplotu, která se vyskytne na nejméně 20 cm délky kapiláry. Kapilára je naplněná parami a velmi rychle reaguje na změny teploty zvětšováním nebo zmenšování svého objemu a tlačí tak na membránu termostatu. Po klesnutí pod nastavenou hodnotu se přestaví přepínací kontakt. Při vzestupu teploty dojde automaticky k sepnutí do původní polohy. Termostaty se skládají z ovládací / vyhodnocovací jednotky a z kapiláry. Jednotka se skládá z ocelové základové desky s termostatem a připojovací svorkovnicí a z plastového krytu s průhledítkem v čelní části pro odečet nastavované hodnoty ze stupnice. Stupnice je ve stupních Celsia a Farenheita. V horní části krytu je kolečko pro nastavení žádané teploty. V dolní části termostatu je pod krytem ruční zdvihátko pro kontrolu funkce, kterým lze pomocí šroubováku nuceně přemostit svorkovnici. Zdvihátko je označeno nápisem "Test". Ve spodní části je k přístroji připojena přes membránový systém kapilára s parní náplní. Elektrické připojení: Termostaty pro svou funkci nepotřebují žádné napájení - jsou to bezpotenciálové přístroje, které pracuje mechanicky dle výše uvedeného popisu. Mají odolné přepínací kontakty typu SPDT, přičemž jeden kontakt může být použit jako pracovní a druhý jako kontrolní, nebo oznamující poruchový stav, případně vnější ovládání. Kontakt spíná z polohy 1-2 do 1-4 při vzestupu teploty na nastavenou hodnotu a zpět z 1-4 na 1-2 při poklesu. Vodič se prostrčí vstupem pro kabel ve dně termostatu gumovou průchodkou a připojí se v souladu s požadovanou funkcí přístroje. Zemnění se připojuje na zemnící šroub umístěný vedle průchodky. Mechanické připojení: Termostaty je možné montovat na rovnou desku nebo na stěnu pomocí předvrtaných otvorů v zadní stěně. Ta musí být dobře tepelně odizolovaná tak, aby nemohlo dojít k ovlivnění snímané hodnoty teploty. Termostaty nelze montovat s vývodem kapiláry vzhůru - "vzhůru nohama". Kapilára se připevňuje pomocí držáků kapilár a "vplétá" se do VZTpotrubí tak, aby byl pokryt co největší průřez potrubí. Kapilára se nesmí ostře lámat ani ohýbat, aby nemohlo dojít k jejímu poškození a úniku par. Konec kapiláry v délce nejméně 30 cm musí být umístěn v měřeném místě a nevyužitá část se smotává pod přístroj do svazku s průměrem větším než 80 mm. Připevňovací šrouby i držáky kapiláry (5 ks) jsou součástí dodávky. Nastavení: Horní hranice teploty se provádí nastavovacím kolečkem a nastavovaná hodnota se sleduje na stupnici. Spodní hodnota je daná pevnou spínací diferencí. Přesné nastavení je možné pouze pomocí kontrolního teploměru - stupnice je pouze orientační - ukazuje informativní hodnotu nastavení.

TS1 - COP 6M - návod


This product was added to our catalog on Saturday 27 May, 2006.
Customers who bought this product also purchased...
Snímač teploty SENSIT NS140 - Ni1000/5000
985 Kč
Sale: 886 Kč incl. VAT
732 Kč excl. VAT
Save: 10% off
Snímač teploty SENSIT NS110B - Ni1000/5000
877 Kč
Sale: 789 Kč incl. VAT
652 Kč excl. VAT
Save: 10% off
Snímač teploty SENSIT NS510A - 4 až 20mA/-30 až 60 °C
1893 Kč
Sale: 1704 Kč incl. VAT
1408 Kč excl. VAT
Save: 10% off
Interior temperature sensor SENSIT NS500 - 4 to 20mA/-30 to 60 °C
1512 Kč
Sale: 1361 Kč incl. VAT
1125 Kč excl. VAT
Save: 10% off
 Provozováno na systému SHOP4U