J.T.O. System GC20PN - dvoustupňový detektor

Model: JTO_GC20PN
Manufactured by: J.T.O. System
Price:2904 Kč incl. VAT
2400 Kč excl. VAT
  Add to Cart:

not rated yet Averige rating 0 from 5 stars

Show/write reviews


  • Stacionární elektronický přístroj pro detekci hořlavých plynů nebo par látek
  • Součást průmyslových a komerčních aplikací pro detekci
  • Použití od malých a středních kotelen, objektů pro garážování a přestavbu aut na LPG až po různé sklady a technologické provozy (pro prostory bez nebezpečí výbuchu)
  • Dva stupně detekce se samostatnými výstupy
  • Digitální kalibrace
Technické parametry:
Napájecí napětí: 12 V=
Mechanické rozměry: 104x64x35 mm (GC20PN), 110x64x35 mm (GC20PK)
Detekovaný plyn: Hořlavé plyny jako např. metan, vodík, propan atd.
Standardní kalibrační plyn: metan
Počet detekovaných úrovní: 2

Úkolem detektoru je včasné vyslání signálu o vznikající potenciálně výbušné atmosféře. Pro svou činnost používá neselektivní žhavené polovodičové čidlo, které reaguje na přítomnost široké řady hořlavých plynů nebo par. Kalibrací pomocí požadované konkrétní hlídané látky se dosahuje přesného nastavení pro jednotlivé aplikace. Detektory GC20PN a GC20PK je možné nastavit na různé látky především uhlovodíkového charakteru jako např. vodík, metan, propan, butan, alkoholy, aceton apod.

Detektor lze používat samostatně nebo ve skupinách po více kusech. Každý detektor je samostatná jednotka a jeho výstupem je dvoustavový signál ukazující, zda nastavená koncentrace je, respektive není překročena. Výstupy z detektorů lze připojit do vhodného nadřízeného systému, jako je například zdroj NZ34 (NZ34-DIN) či zapojit do poplachové smyčky zabezpečovacího systému.

Verze se liší mechanickým provedením. Typ GC20PN je vhodný pro přístupnější místa s trvalou montáží. Kontroly se pak provádějí přímo na místě. GC20PK se snadným způsobem montáže a demontáže pomocí klipového uchycení je určen pro nepřístupná místa nebo tam, kde se předpokládá častější výměna detektoru. Detektory GC20PN a GC20PK je možné použít jako plnohodnotnou náhradu starších typů GC20.

 


J.T.O. System GC20PN – katalogový list /cz/


This product was added to our catalog on Thursday 16 January, 2020.
 Provozováno na systému SHOP4U