J.T.O. System GI30WK - trojstupňový detektor s teplotní kompenzací / klip systém

Model: JTO_GI30WK
Manufactured by: J.T.O. System
Price:3872 Kč incl. VAT
3200 Kč excl. VAT
  Add to Cart:

not rated yet Averige rating 0 from 5 stars

Show/write reviews


  • Stacionární elektronický přístroj pro detekci hořlavých plynů nebo par látek
  • Součást průmyslových a komerčních aplikací pro detekci
  • Použití od malých a středních kotelen, objektů pro garážování a přestavbu aut na LPG až po různé sklady a technologické provozy (pro prostory bez nebezpečí výbuchu)
  • Tři stupně detekce
  • Výstup s~možností zapojení do poplachové smyčky
  • Zvýšená teplotní stabilita
  • Digitální kalibrace
  • Možnost bezdrátového ovládání při kalibraci
  • Připevnění pomocí násuvného klipu
Technické parametry
Napájecí napětí: 12 nebo 24 V=
Mechanické rozměry: 115 x 113 x 40 mm
Detekovaný plyn: Hořlavé plyny jako např. metan, vodík, propan atd.
Standardní kalibrační plyn: metan
Počet detekovaných úrovní: 3 + kontrolní linka

Úkolem detektoru je včasné vyslání signálu o vznikající potenciálně výbušné atmosféře. Pro svou činnost používá neselektivní žhavené polovodičové čidlo, které reaguje na přítomnost široké řady hořlavých plynů nebo par. Kalibrací pomocí požadované konkrétní hlídané látky se dosahuje přesného nastavení pro jednotlivé aplikace. Detektory GI30WN a GI30WK je možné nastavit na různé látky především uhlovodíkového charakteru jako např. vodík, metan, propan, butan, alkoholy, aceton apod.

Detektor lze používat samostatně nebo ve skupinách po více kusech. Každý detektor je samostatná jednotka a jeho výstupem je dvoustavový signál ukazující, zda nastavená koncentrace je, respektive není překročena. Výstupy z detektorů lze připojit do vhodného nadřízeného systému, jako je například zdroj NZ34 (NZ34-DIN), či zapojit do poplachové smyčky zabezpečovacího systému.

Obě verze se liší mechanickým provedením. Typ GI30WN je vhodný pro přístupnější místa s trvalou montáží. Kontroly se pak provádějí přímo na místě. GI30WK se snadným způsobem montáže a demontáže pomocí klipového uchycení je určen pro nepřístupná místa nebo tam, kde se předpokládá častější výměna detektoru. Detektory GI30WN a GI30WK je možné použít jako náhradu starších typů GI30.


J.T.O. System GI30WK – katalogový list /cz/


This product was added to our catalog on Thursday 16 January, 2020.
 Provozováno na systému SHOP4U