J.T.O. System GC20P-230V - dvoustupňový detektor 230V

Model: JTO_GC20P_230V
Manufactured by: J.T.O. System
Price:3993 Kč incl. VAT
3300 Kč excl. VAT
  Add to Cart:

not rated yet Averige rating 0 from 5 stars

Show/write reviews


J.T.O. System GC20P-230V - dvoustupňový detektor 230V
Úkolem detektoru je včasné vyslání signálu o vznikající potenciálně výbušné atmosféře. Pro svou činnost používá neselektivní žhavené polovodičové čidlo, které reaguje na přítomnost široké řady hořlavých plynů nebo par. Kalibrací pomocí požadované konkrétní hlídané látky se dosahuje přesného nastavení pro jednotlivé aplikace. Detektor GC20P-230V je možné nastavit na různé látky především uhlovodíkového charakteru jako např. vodík, metan, propan, butan, alkoholy, aceton apod.

Detektor je samostatná jednotka a jeho výstupem je dvoustavový signál ukazující, zda nastavená koncentrace je, respektive není překročena. Výstupy jsou realizovány pomocí relé, která jsou obsažena na desce modulu zdroje, zajišťují výkonové bezpotenciálové oddělení výstupu detektorů a zabezpečují snadnou návaznost na nadřízený systém či ovládané akční prvky (jako jsou ventily, ventilátory, majáky...).

Na desce elektroniky jsou umístěny ovládací prvky, které umožňují provést kalibraci detektoru při využití kalibračního plynu, a nastavovací prvek paměťové funkce pro výstup stupně~II.
  • Stacionární elektronický přístroj pro detekci hořlavých plynů nebo par látek
  • Součást průmyslových a komerčních aplikací pro detekci
  • Použití od malých kotelen, objektů pro přestavbu na LPG až po různé sklady a technologické provozy (pro prostory bez nebezpečí výbuchu)
  • Napájení 230 V~/ 50 Hz
  • Výkonová výstupní relé
  • Dva stupně detekce se samostatnými výstupy
  • Digitální kalibrace

Napájecí napětí 230 V / 50 Hz
Mechanické rozměry 160x163x66 mm
Detekovaný plyn: Hořlavé plyny jako např. metan, vodík, propan atd.
Standardní kalibrační plyn: metan
Počet detekovaných úrovní: 2J.T.O. System GC20P-230V – katalogový list /cz/


This product was added to our catalog on Monday 29 May, 2023.
 Provozováno na systému SHOP4U