Snímače MAVE 2

Snímače hladiny MAVE 2 jsou určeny pro snímání hladiny vodivých kapalin v nádržích (jímkách, zásobnících apod.) pomocí vodivostních sond.
 Provozováno na systému SHOP4U