KOMEXTHERM

REGULÁTORY: Solární systémy, Ekvitermní regulace, Kaskádový spínač kotlů, Nabíjecí automatika, Reg. bez směšovače, Udrž. konst. tepl. vody, Reg. podle vnitřní tepl. - SMĚŠOVAČE: Čtyřcestné, Trojcestné (Přírubové litinové, Závitové šedá litina, Varné, Závitové mosazné) - Spínací hodiny, Čidla k regulátorům, Servopohony.

 Provozováno na systému SHOP4U